Portfolio

Uitgever fonds Examentraining

Als uitgever heb ik een succesvolle bijdrage geleverd aan het verhogen van de omzet voor het fonds Examentraining en het verstevigen van dit fonds in de markt. Daarnaast heb ik het fonds continu laten aansluiten op de nieuwste exameneisen.

Uitgever Samengevat vmbo

Een nieuw product voor een bestaande markt ontwikkelen. Een gekozen didactiek werkend in meerdere vakken. Ik heb dit kunnen realiseren door vanuit een duidelijk concept te ontwikkelen, duidelijke werkafspraken te maken met alle betrokkenen, goede aansturing hierop te geven en voortschrijdend inzicht in de marktontwikkeling te verwerken in de producten.

Uitgever DigiTrainer

Digitrainer is een compleet nieuw product: een digitale examentrainer die inspeelt op de nieuwe examenvormen in het vmbo. Deze examentrainer verschijnt binnenkort.

Projectleider DiBiZ

DiBiZ is een methode voor leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs. Ik heb de content hiervoor ontwikkeld in samenwerking met verschillende specialisten. In dit project had ik een veranderende rol van het coördineren van de samenwerking tot deelnemend eindredacteur. Dankzij goede werkafspraken sluit de kopij aan bij het oorspronkelijke concept.

ICT-projectleider Sprint

Sprint is een nieuwe methode Nederlands voor het vmbo. Als ICT-redacteur heb ik de ICT-component van deze methode gecoördineerd en gepland.

Eindredacteur/projectleider Pascal

Het schooljaar 2003-2004 was een belangrijk keuzemoment voor docenten wiskunde in het voortgezet onderwijs. In korte tijd moest daarom een nieuwe methode wiskunde op de markt worden gezet. Als eindredacteur heb ik een rol gespeeld in de snelle lancering van een complete methode wiskunde door auteurs aan te jagen en het concept te bewaken.